+358 (0) 40 737 0129 mirabellklader@gmail.com

Sekretesspolicy – Tietoturvaselostus

Mirabells sekretesspolicy.

Registerhållare
mirabell – fo nummer 2641206-2
Kantorsvägen 7 , 67700 Karleby,
tel 040-7370129

Enligt den nya GDPR förordningen som träder ikraft den 25.5.2018 skall vi informera våra kunder vilken info vi sparar om dem och hur vi skyddar den infon, hur vi hanterar infon och till vilket ändamål vi använder informationen.

Vi sparar info om våra kunder och deras produkter på två olika sätt, till pappers och digitalt.

Digitalt upprätthålls ett register på vilket sparas enbart kundens namn med tillhörande kundnummer hos mirabell. Den digitala informationen sparas på dator som ständigt uppdateras med datorskydd.

I det ömsesidiga avtalet som uppgörs på papper mellan kund och mirabell sparas följande uppgifter:
– kundens adress vilken behövs för försändelse eller returnering av produkter
– kundens telefonnummer sparas för att kunna sända textmeddelanden om försäljningstidens utgång och uppmaning att hämta produkter, för att ställa frågor om produkter lämnade till försäljning eller för att vid behov kunna vara i kontakt i ärenden som gäller kundens till salu varande produkter eller varor som sålts till kunden.
– villkoren och grunderna för avtalet och dess omfång inklusive debiteringar och ersättningar vilka också presenteras på mirabells webbsida www.mirabellklader.com på svenska och finska.
– kundens epostadress sparas även men den används tillsvidare endast för kommunikation med kunden ifall kunden inte har Facebook konto eller telefon
– kundernas bankkontouppgifter för utbetalning av medel från försäljning av deras varor sparas enbart på papper i mappar som förvaras inlåsta. All info om bankkonton skall antecknas i avtalet vid överlämnande av produkter till försäljning eller ifall kunden är bosatt på annan ort skall det sändas per postförsändelse. Ifall kontouppgifterna sänds digitalt skall det helst sändas som textmeddelande som borttages efter att uppgifterna förts över på avtalet.

Vi överlämnar ingen som helst info om våra kunder till annan part utan kundens tillstånd.
Kunden kan närsomhelst be oss att radera all info om dem ifall det inte finns ogjorda betalningar i varkendera riktningen.

För att nå våra kunder med marknadsföringsbudskap och annan allmän information används tillsvidare mestadels Facebook och kunderna bestämmer själva om de gillar och följer sidorna. Mirabell för ingen egen lista över gillare eller följare förutom den information som Facebook upprätthåller. Kunden kan därmed närsomhelst sluta följa eller gilla mirabells facebooksida mirabell som också kan hittas med sökordet @mirabellklader.

Vid eventuella frågor uppmanar vi kunden att ta kontakt. Våra kontaktuppgifter finns både på företagets webbsida och på Facebook.

Tietoturvaselostus

Rekisterin ylläpitäjä
mirabell – ly-tunnus 2641206-2
Kanttorintie 7 , 67700 Kokkola,
puh 040-7370129

Talletamme asiakkaidemme tiedot kahdella eri tavalla, paperimuodossa ja sähköisessä muodossa.
Sähköisessä muodossa talletamme ainoastaan asiakkaan nimen ja hänen mirabell asiakasnumeronsa. Rekisteri ylläpidetään tietokoneella jonka suojaus päivitetään säännöllisesti.

Sopimuslomakkeessa joka tehdään paperimuodossa asiakkaan ja mirabellin välillä tallennetaan
– asiakkaan osoite jota tarvitaan tuotteiden lähetyksiä tai palautuksia varten
– asiakkaan puhelinnumero jotta voidaan lähettää tietoa myyntiajan päättymisestä ja kehotuksia
hakea tuotteita, kyselläksemme myyntiin jätetyistä tuotteista tai tarpeen tullen olla yhteydessä asiakkaaseen hänen tuotteiden toimituksista.
– sopimuksen perusteet ja niiden kattavuus. Samat asiat esitetään myös yrityksen kotisivuilla www.mirabellklader.com suomeksi ja ruotsiksi.
– asiakkaan sähköpostiosoite tallennetaan myös mutta sitä käytetään vain jos asiakkaalla ei ole Facebook tiliä tai puhelinta.
– asiakkaan pankkitilitiedot myyntitulojen tilitystä varten tallennetaan ainoastaan sopimuspaperille ja säilytetään kansiossa lukkojen takana. Kaikki pankkitilitiedot tulee tallettaa sopimukseen samalla kun tuotteita luovutetaan myyntiin tai jos asiakaalla ei ole mahdollisuutta käydä paikan päällä niin tiedot lähetetään postitse. Jos pankkitilitiedot kuitenkin lähetetään sähköisessä muodossa niin suosittelemme että ne lähetetään tekstiviestinä. Viesti poistetaan heti kun sen sisältämät tiedot on siirretty sopimukseen.

Emme luovuta mitään tietoa asiakkaistamme kolmannelle osapuolelle ilman asiakkaan suostumusta.

Tavoittaaksemme asiakkaamme markkinointiviesteillä ja muulla yleisellä tiedolla käytämme Facebook sivustoa ja asiakkaat päättävät itse jos he tykkäävät ja seuraavat sivujamme.

Mirabell ei ylläpidä omaa listaa Facebooksivujensa seuraajista ja tykkäjistä sen lisäksi mitä Facebook ylläpitää. Asiakas voi täten milloin tahansa itse päättää mirabell sivujen seuraamisesta ja niiden tykkäämisestä. Sivuja voidaan hakea hakusanoilla mirabell tai @mirabellklader.

Submit a Comment

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *